Polityka Prywatności / RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martin Marcin Sosnowski, Wierzbowa 46, 90-133 Łódź, NIP 7281327468

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być biura rachunkowe, korporacje kurierskie, firmy hostingowe.

4) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

5) Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji usługi, ochrony roszczeń.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi.

9) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przetwarzane automatycznie w formie profilowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych.